Projekt ESF

V lednu 2012 jsme ve výzvě č.30 (http://www.esfcr.cz/vyzva-30) podali žádost o finanční podporu naší kavárny, která podniká v zásadách sociální ekonomiky. Projekt č. CZ.1.04/3.1.06/30.00515 byl podpořen celkovou částkou 3,5 MIL Kč. Byl jedním ze sedmi podpořených projektů, z celkového počtu 74 podaných projektů.

Obecně prospěšným cílem podniku je, skrze zaměstnávání osob se závislostí, jejich sociální rehabilitace.

Cílem projektu je tedy provoz kavárny na Dolním náměstí v Olomouci, pracující v principech sociální ekonomiky. Klienti, kteří projdou programem (zaměstnáním v podniku) budou mít doložitelnou praxi (obsluha zákazníků, příprava kávy, příprava potravin) a zápočtový list. Budou mít pracovní návyky, naučí se vyjadřovat své potřeby, naučí se komunikaci s kolegy a s nadřízenými, vyzkouší si jednání s dodavateli, vše v chráněném prostředí sociálního podniku. Důsledkem toho budou vybaveni takovými schopnostmi, dovednostmi a prokazatelnými přednostmi pro lepší uplatnění na trhu práce, tedy mohou být zaměstnáni, což přispěje k celkové stabilizaci klientova života a tedy k prevenci recidivě v jeho návratu k původnímu stylu života.

V kavárně budou vytvořena 4 pracovní místa pro osoby se závislostí. Zaměstnanci z řad znevýhodněných budou mít stanoven individuální plán profesního rozvoje a na skupinovém setkávání budou mít možnost sdílet společně s ostatními své zkušenosti a hodnotit předchozí období.

Doba trvání projektu je od 1.5.2013 do 30.4.2015.

Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské Unie, prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu ČR.

Projekt ESF
Webdesign Olomouc